Ngân hàng Chính sách xã hội thay đổi lãi suất tiền gửi
Ngày đăng 18/09/2020 | 08:29  | Lượt xem: 543

Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-NHCS ngày 10/08/2020 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng chính sách xã hội. Từ ngày 11/08/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm quy định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (Trừ Tổ chức tín dụng), cá nhân tại Ngân hàng như sau:

(Chi tiết tại đây)