Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/05/2020 | 16:36  | Lượt xem: 911

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành 10 Nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn Quận.

Ngày 20/5/2020, Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành 10 nghị quyết về Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn Quận. Chi tiết cụ thể như sau:

Danh mục 10 nghị quyết được ban hành

Nghị Quyết số 01/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 03/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 06/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 08/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND

Nghị Quyết số 10/NQ-HĐND