Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án trọng điểm nhóm C trở lên sử dụng vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/11/2019 | 17:00  | Lượt xem: 1275

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án trọng điểm nhóm C trở lên sử dụng vốn ngân sách quận Hai Bà Trưng

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án trọng điểm nhóm C trở lên sử dụng vốn ngân sách quận.

(Xem chi tiết tại đây)