Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án "Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo
Ngày đăng 06/11/2019 | 16:44  | Lượt xem: 921

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án "Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo

Ngị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng phê duyệt Đề án "Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2019-2021 và các năm tiếp theo.

(Xem chi tiết tại đây)