Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/11/2019 | 16:37  | Lượt xem: 436

Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 29/10/2019 của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)