Phiên họp tháng 8 năm 2020 của Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 17/08/2020 | 11:32  | Lượt xem: 607

Ngày 17/8/2020, đồng chí Đinh Thị Lan Duyên - Chủ tịch HĐND quận chủ trì phiên họp tháng 8/2020 của Thường trực HĐND quận, cùng dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND quận, phó hai Ban HĐND quận; lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND quận.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND quận xem xét, đánh giá các nội dung thường kỳ: Kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020 của HĐND quận; đánh giá kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực và hai Ban HĐND quận; rà soát công tác chuẩn bị cho phiên giải trình của Thường trực và các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Trong tháng 7 tháng đầu năm 2020, HĐND quận hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; sự chỉ đạo, điều hành hoạt động của Thường trực với hai Ban, 08 Tổ đại biểu HĐND quận theo chức năng để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quận. Thường trực HĐND quận chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh covid-19 trên địa bàn quận. Ngày 23/7/2020, Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, đây là yếu tố tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong thời gian tiếp theo.

Kết luận phiên họp, Thường trực HĐND quận cũng đề nghị hai Ban HĐND quận, Văn phòng HĐND&UBND quận và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và Chương trình công tác của Thường trực và hai Ban HĐND quận năm 2020 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Trong đó cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công phiên giải trình của Thường trực HĐND quận; xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát của Thường trực, hai Ban đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng kế hoạch tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND.