Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 10:15  | Lượt xem: 607

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp quận chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các cán bộ, công chức phòng Tư pháp quận; phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp phường 18 phường.

Trong 06 tháng đầu năm công tác Tư pháp trên địa bàn quận đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra đúng theo kế hoạch trong công tác xây dựng văn bản, công tác tư pháp. Phòng Tư pháp quận kịp thời tham mưu với UBND Quận ban hành các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện kịp thời có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tư pháp được Sở Tư pháp đánh giá triển khai thực hiện tốt, tránh bức xúc của người dân. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận kịp thời triển khai phát hành các tờ gấp liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn các tập thể, đơn vị có liên quan triển khai tuyên truyền phòng chống dịch bệnh kịp thời bằng nhiều hình thức phù hợp và hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị công chức Tư pháp các phường tiếp tục duy trì kết quả đạt được, quan tâm hơn nữa công tác quản lý hành chính, nhất là đội ngũ làm công tác tư pháp, hộ tịch ở cơ đảm bảo đúng luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân; đề nghị UBND 18 phường giữ liên hệ thường xuyên với phòng Tư pháp để kịp thời nắm tình hình, giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ mà ngành và địa phương giao cho, góp phần khẳng định vị thế ngành tư pháp trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự  trên địa bàn Quận.