Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực bị cách ly nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 14/08/2020 | 17:10  | Lượt xem: 510

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Phương án 3: Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực bị cách ly nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn quận (giai đoạn 3)

Phương án số 04/PA-UBND ngày 14/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về Đảm bảo nguồn cung hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và phục vụ các khu vực bị cách ly nhằm ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn quận (giai đoạn 3)

(Chi tiết tại đây)