Phương án phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2020-2025)
Ngày đăng 02/08/2020 | 17:25  | Lượt xem: 474

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Phương án phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2020-2025).

Phương án số 03/PA-UBND ngày 31/7/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng  về Phương án phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (nhiệm kỳ 2020-2025).

(Chi tiết tại đây)