Quận Hai Bà Trưng khẩn trương chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19 theo Nghị Quyết 42 /NQ-CP (Đợt 1)
Ngày đăng 28/05/2020 | 17:07  | Lượt xem: 533

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, UBND quận Hai Bà Trưng phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2.885 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; 2.753 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, với tổng kinh phí hỗ trợ: 8.448.000.000 đồng.

Việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid- 19 (Đợt 1) của quận Hai Bà Trưng được chỉ đạo, thực hiện kịp thời ngay từ chiều ngày 29/4 và liên tục trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Đối tượng hưởng chi trả gồm 04 nhóm: Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo; hộ cận nghèo.

Người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhận hỗ trợ kinh phí

Tổng số người được chi trả: 5.554 người, với tổng kinh phí: 8.320.000.000 đồng, đạt tỷ lệ chi trả 99,5 %. Trong đó người có công và thân nhân được nhận hỗ trợ là 2.846 người với tổng kinh phí: 4.263.000.000 đồng; đối tượng Bảo trợ xã hội nhận hỗ trợ: 2.708 người, với tổng kinh phí: 4.057.000.000 đồng. Số người hiện nay chưa nhận: 23 người, với tổng kinh phí: 34.500.000 đồng (đây là các trường hợp KT2, ở quê bận chưa đến lĩnh ). Số trường hợp không đủ điều kiện chi trả: 61 người với tổng kinh phí: 91.500.000 đồng (Trong đó: 13 người trùng đối tượng được hưởng, 28 người tuất liệt sỹ tái giá, 20 người đã chết trước 1/4/2020 ). Hộ nghèo và cận nghèo: không có (Hiện toàn quận đã xóa nghèo và cận nghèo từ tháng 8/2019)

Danh sách chi trả các nhóm đối tượng trên được niêm yết công khai tại trụ sở UBND 18 phường và thực hiện chi trả kịp thời, đúng chế độ nhận được sự đồng tình của nhân dân trên địa bàn quận.