Quận Hai Bà Trưng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 29/04/2020 | 22:06  | Lượt xem: 899

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành công văn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Công văn số 496/UBND-VP ngày 29/4/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)