Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT Quận Hai Bà Trưng sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
Ngày đăng 22/06/2022 | 16:22  | Lượt xem: 88

Ngày 21/6/2022, tại trụ sở UBND quận, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

Thay mặt BHXH quận, bà Nguyễn Diễm Ngọc - Giám đốc BHXH quận báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; việc thanh lý các hợp đồng đại lý đã ký kết giữa BHXH quận với UBND 18 phường, Hội phụ nữ, TTYT quận theo Quyết định 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của BHXH Việt Nam; triển khai việc ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH quận và UBND 18 phường, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo tại công văn số: 868/UBND-BHXH ngày 17/6/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng.

Tại hội nghị, Bưu điện Trung tâm 6 đề xuất chủ trương ký hợp đồng cộng tác viên với UBND phường, hội Phụ nữ quận để tiếp tục phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thông qua các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam nhằm duy trì bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cũng như tiếp tục vận động người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đã được giao. Các phương án triển khai tại hội nghị đã được lãnh đạo UBND các phường, hội đoàn thể ủng hộ và thống nhất thực hiện.

Quang cảnh hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung nêu ý kiến làm rõ một số nội dung: Công tác đổi mới hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT; hoạt động của BCĐ cấp phường; việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; công tác hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận những kết quả mà BCĐ đã đạt được và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa BHXH quận với các đơn vị thành viên BCĐ trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, yêu cầu BHXH quận và các đơn vị thành viên BCĐ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong đó tập trung một số nhiệm vụ: Triển khai ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tháng 6/2022; UBND 18 phường, hội phụ nữ quận tiếp tục phối hợp với BHXH quận và các Tổ chức dịch vụ thu gồm Bưu điện, Viettel, Bảo hiểm dầu khí PVI triển khai công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; tăng cường tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ để người dân hiểu và tham gia; BHXH quận phối hợp với các Tổ chức dịch vụ và UBND 18 phường triển khai kế hoạch tổ chức các hội nghị khách hàng tuyên truyền vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT HGĐ, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.