Quận Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II trên địa bàn
Ngày đăng 12/08/2020 | 10:49  | Lượt xem: 1000

Ngày 11/8/2020, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng số 33 phố Đại Cổ Việt, UBND quận tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Minh Khai không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí trong Ban cưỡng chế thu hồi đất theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, hội CCB, hội LHPN, Đoàn Thanh niên CSHCM quận, Trung tâm Y Tế quận, Công ty nước sạch, Công ty Điện lực Hai Bà Trưng; đại diện tập đoàn Vingroup và cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thuộc quận.

Đồng chí Ninh Thanh Hải - Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận trình bày toàn văn kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Minh Khai không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, trong đó xác định rõ mục đích việc tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo qui định tại điều 71 - Luật đất đai năm 2013; các Quyết định thu hồi đất, các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất của UBND quận Hai Bà Trưng và các văn bản pháp luật liên quan. Cùng với việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế, cần coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng; việc cưỡng chế thu hồi đất thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn quận; việc xử lý kiên quyết, dứt điểm góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của các hộ dân nói chung và đối với công tác giải phóng mặt bằng nói riêng. Kế hoạch nêu rõ, việc thực hiện cưỡng chế phải đúng pháp luật, đảm bảo an toàn về tài sản, tính mạng cho các hộ dân và lực lượng làm nhiệm vụ; việc xử lý phải kiên quyết, dứt điểm; quá trình cưỡng chế phải đảm bảo ổn định ANCT-TTXH và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực cưỡng chế.

Các thành viên Ban thực hiện cưỡng chế tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung, phân loại, xác định tình hình vướng mắc của các hộ dân trong diện cưỡng chế để có hướng tuyên truyền, vận động, thuyết phục cho phù hợp, công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia cưỡng chế, thời gian thực hiện trình tự các bước theo đúng qui định của pháp luật.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận uỷ, Phó chủ tịch UBND quận phân tích rõ các yếu tố tác động và đánh giá tính chất cụ thể các trường hợp phải cưỡng chế; đánh giá việc rà soát hồ sơ cưỡng chế cần đảm bảo chặt chẽ, đúng qui định của pháp luật, phương án thi công phá dỡ, rà soát các điều kiện cần và đủ cho công tác ra quân cưỡng chế. Phó chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, các tập thể, cá nhân căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong kế hoạch và chức năng thẩm quyền của đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại phường Minh Khai không chấp hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai II (đoạn từ cầu Vĩnh tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng) trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đặc biệt là UBND phường Minh khai, Công an quận, Ban QLDA ĐTXD quận phải xây dựng kế hoạch chi tiết; Tập đoàn Vingroup xây dựng phương án thi công phá dỡ; phòng QLĐT quận thẩm định trình UBND quận hoàn thành trước ngày 18/8/2020.

UBND quận xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.