Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 08/05/2020 | 16:19  | Lượt xem: 1001

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Quy định về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Công văn số 511/UBND-KT ngày 08/5/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc sử dụng tiết kiệm điện và triển khai theo dõi tình hình sử dụng điện của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận.

(Xem chi tiết các văn bản tại đây)