Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 06/08/2020 | 16:30  | Lượt xem: 357

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra trên địa bàn Quận.

Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo  phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Sars-CoV-2 (Covid-19) gây ra trên địa bàn Quận.

(Chi tiết tại đây)