Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa
Ngày đăng 12/05/2020 | 15:40  | Lượt xem: 513

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa

Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa.

(Xem chi tiết tại đây)