Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/08/2020 | 10:18  | Lượt xem: 295

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

(Chi tiết tại đây)