Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 14/05/2020 | 10:10  | Lượt xem: 980

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)