Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 08 năm 2020
Ngày đăng 03/09/2020 | 15:26  | Lượt xem: 546

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2020

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Phòng Quản lý đô thị quận tháng 08 năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)