Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 10/2019
Ngày đăng 04/11/2019 | 17:02  | Lượt xem: 784

Phòng Quản lý đô thị quận Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 10/2019

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng tháng 10/2019 (Số liệu tính từ ngày 01/10/2109 đến ngày 31/10/2019).

(Xem chi tiết tại đây)