Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021
Ngày đăng 10/06/2021 | 15:29  | Lượt xem: 76

Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021.

Báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng của Phòng Quản lý đô thị quận tháng 05 năm 2021.

(Chi tiết tại đây)