Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/10/2020 | 08:56  | Lượt xem: 423

Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng gửi Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Công văn số 17-CV/BTG ngày 19/10/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng về Tài liệu tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)