Tạm thời dừng hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 24/03/2020 | 15:23  | Lượt xem: 182

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị Tạm thời dừng hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 614/STTTT-TTĐT ngày 20/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội về việc Tạm thời dừng hoạt động của các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn Thành phố.

(Xem chi tiết tại đây)