Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
Ngày đăng 04/08/2020 | 10:24  | Lượt xem: 267

Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Công văn số 2086-CV/QU ngày 25/7/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

(Chi tiết tại đây)