Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, in ấn, xuất bản phẩm
Ngày đăng 31/07/2020 | 09:30  | Lượt xem: 149

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, in ấn, xuất bản phẩm

Công văn số 967/UBND-VHTT ngày 30/7/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa karaoke, in ấn, xuất bản phẩm.

(Chi tiết tại đây)