Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/08/2020 | 09:00  | Lượt xem: 359

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Công văn số 1013/UBND-VHTT ngày 07/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)