Thi công Cải tạo sửa chữa đường ngõ ngách trên địa bàn phường Minh Khai: Ngõ 23 phố 8/3 và các ngách; cuối ngõ 185 Minh Khai; các ngách 47, 59, 97, 114, hẻm 14 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7
Ngày đăng 18/08/2020 | 08:23  | Lượt xem: 514

Thực hiện Quyết định số 5277/QDD-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa đường ngõ ngách phường Minh Khai: Ngõ 23 phố 8/3 và các ngách; cuối ngõ 185 Minh Khai; các ngách 47, 59, 97, 114, hẻm 14 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7.

Thực hiện Quyết định số 5277/QDD-UBND ngày 31/10/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa đường ngõ ngách phường Minh Khai: Ngõ 23 phố 8/3 và các ngách; cuối ngõ 185 Minh Khai; các ngách 47, 59, 97, 114, hẻm 14 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận đã hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục pháp lý theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thu công dự án.

Ngày 17/8/2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã có Thông báo số 289/TB-UBND về việc triển khai thi công xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa đường ngõ ngách phường Minh Khai: Ngõ 23 phố 8/3 và các ngách; cuối ngõ 185 Minh Khai; các ngách 47, 59, 97, 114, hẻm 14 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7, trong đó thông báo kể từ ngày 17/8/2020 công trình được tiến hành khởi công trên tuyến: Ngõ 23 phố 8/3 và các ngách; cuối ngõ 185 Minh Khai; các ngách 47, 59, 97, 114, hẻm 14 ngách 81 ngõ Hòa Bình 7 và yêu cầu:

- UBND phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cử 01 cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thi công nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư. Thông báo đến các hộ dân trong khu vực thi công được biết và tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện dự án.

 - Công an phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm với đơn vị thi công để đảm bảo an ninh trật tự khu vực trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý, sử dụng giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc do đơn vị thực hiện.

- Đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và tiến độ công trình.

UBND quận Hai Bà Trưng đã thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và tổ chức thực hiện.