Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác, phòng chống dịch bệnh Covd-19, thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/08/2020 | 17:01  | Lượt xem: 299

Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác, phòng chống dịch bệnh Covd-19, thành phố Hà Nội.

Thông báo số 11/TB-BCĐ ngày 13/8/2020 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác, phòng chống dịch bệnh Covd-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 53).

(Xem chi tiết tại đây)