Thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức phường
Ngày đăng 13/05/2020 | 17:10  | Lượt xem: 397

Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức quận Hai Bà Trưng thông báo lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức phường

Thông báo số 49/TB-HĐKTSH ngày 13/5/2020 của Hội đồng kiểm tra sát hạch vào công chức quận Hai Bà Trưng về lịch và nội dung ôn tập, tổ chức sát hạch vào công chức phường.

(Xem chi tiết tại đây)