Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 18 đến 25/10/2019
Ngày đăng 01/11/2019 | 11:39  | Lượt xem: 446

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 18 đến 25/10/2019

Công văn số 4852/UBND-TKBT ngày 30/10/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

(Xem chi tiết tại đây)