Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 28/10/2019 đến 04/11/2019
Ngày đăng 08/11/2019 | 10:21  | Lượt xem: 594

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 28/10/2019 đến 04/11/2019

Công văn số 4957/UBND-TKBT ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 28/10/2019 đến 04/11/2019.

(Xem chi tiết tại đây)