Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2020
Ngày đăng 23/09/2020 | 09:30  | Lượt xem: 128

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2020.

Thông cáo số 26/TC-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 07/9 đến ngày 14/9/2020.

(Xem chi tiết tại đây)