Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 29/8 đến ngày 07/9/2020
Ngày đăng 16/09/2020 | 16:49  | Lượt xem: 203

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 29/8 đến ngày 07/9/2020.

Thông cáo số 25/TC-UBND ngày 11/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 29/8 đến ngày 07/9/2020.

(Xem chi tiết tại đây)