Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13/7 đến ngày 21/7/2020
Ngày đăng 27/07/2020 | 11:00  | Lượt xem: 100

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 13/7 đến ngày 21/7/2020.

Thông cáo số 19/TC-UBND ngày 22/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13/7 đến ngày 21/7/2020.

(Xem chi tiết tại đây)