Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020
Ngày đăng 01/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 386

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020.

Thông cáo số 10/TC-UBND ngày 26/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 18/5 đến ngày 25/5/2020.

(Xem chi tiết tại đây)