Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/7 đến ngày 28/7/2020
Ngày đăng 03/08/2020 | 16:54  | Lượt xem: 221

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 21/7 đến ngày 28/7/2020.

Thông cáo số 20/TC-UBND ngày 29/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 21/7 đến ngày 28/7/2020.

(Xem chi tiết tại đây)