Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 28/7 đến ngày 04/8/2020
Ngày đăng 07/08/2020 | 14:55  | Lượt xem: 308

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 28/7 đến ngày 04/8/2020.

Thông cáo số 22/TC-UBND ngày 05/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày  28/7 đến ngày 04/8/2020.

(Xem chi tiết tại đây)