Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 06/08/2020 | 17:30  | Lượt xem: 300

UBND Thành phố Hà Nội Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.

Thông cáo số 21/TC-UBND ngày 03/8/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)