Thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/4 đến 27/4/2020
Ngày đăng 05/05/2020 | 09:48  | Lượt xem: 397

UBND Thành phố Hà Nội thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 20/4 đến 27/4/2020

Thông cáo số 04/TC-UBND ngày 28/4/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về một số kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố từ ngày 20/4 đến 27/4/2020.

(Xem chi tiết tại đây)