Thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII
Ngày đăng 25/09/2020 | 11:14  | Lượt xem: 340

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Kế hoạch số 03-KH/QU ngày 23/9/2020 của Quận ủy Hai Bà Trưng công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa - nghệ thuật phục vụ Đại hội đại biểu thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

(Chi tiết tại đây)