Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 25/07/2020 | 11:30  | Lượt xem: 274

UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 3284/UBND-KGVX ngày 22/7/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉ đạo Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

(Xem chi tiết tại đây)