Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 14/08/2020 | 10:02  | Lượt xem: 649

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Công văn số 1035/UBND-YT ngày 13/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)