Tin phiên họp Ủy ban nhân dân quận tháng 6 năm 2020 nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 25/06/2020 | 09:27  | Lượt xem: 550

Chiều ngày 24/6/2020, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng, đồng chí Vũ Đại Phong - Phó bí thư quận Ủy, Chủ tịch UBND chủ trì phiên họp UBND quận tháng 6 năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự có các đồng chí Thường trực UBND, HĐND quận; thành viên Ủy ban nhân dân quận, trưởng các phòng, ban ngành, các đơn hành chính sự nghiệp thuộc quận và Chủ tịch UBND 18 phường trên địa bàn quận.

Đồng chí Lê Văn Bắc - Trưởng phòng TC-KH quận trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020 của quận.

Dưới sự điều hành của đồng chí Chủ tịch UBND quận, hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của các thành viên UBND quận, và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó chủ tịch UBND quận. Các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ thêm một số nội dung sau đây:

1. Công tác thu, chi ngân sách tháng 6, nhiệm vụ thu, chi ngân sách tháng 7 và những tháng cuối năm 2020. Công thu thuế, quản lý thị trường.

2. Công tác QLNN trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng, công tác giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu lại của công dân.

3. Công tác phòng chống dịch bệnh, VSMT, đặc biệt dịch Covid-19 trong tình hình mới, dịch sốt xuất huyết,...

4. Công tác QLĐT, QLTTXD, giải phóng mặt bằng đường vành đai II đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư vọng, công tác giải quyết cơ sở hạ tầng trong mùa mưa, bão...

5. Công tác thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ hỗ trợ cho các trường hợp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

6. Công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận chỉ đạo phiên họp, đồng chí Vũ Đại Phong nhấn mạnh thêm các kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 6 năm 2020, trong đó có nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng diễn ra trong tháng 6. Đánh giá cao nỗ lực chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tập thể UBND các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí yêu cầu trong tháng 7 và những tháng cuối năm 2020, với 14 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong phần phương hướng, các thành viên UBND quận, các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền tham mưu cho UBND quận và chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi, an ninh quốc phòng tháng 7 và những tháng cuối năm, phục vụ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.