Triển khai công tác lập hộ thuế và công khai hộ khoán trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 08/11/2019 | 15:28  | Lượt xem: 538

Chi cục thuế Hai Bà Trưng triển khai lập hộ thuế và công khai hộ khoán năm 2020

Công văn số 33345/CCT-TTHT ngày 08/11/2019 của Chi cục thuế Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)

Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 08/11/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về triển khai lập hộ thuế và công khai hộ khoán năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)