Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/VT-UBND ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
Ngày đăng 29/10/2019 | 11:18  | Lượt xem: 269

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/VT-UBND ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Công văn số 1320/UBND-TCKH ngày 25/10/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/VT-UBND ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

(Xem chi tiết tại đây)

Chỉ thị số 14/VT-UBND ngày 18/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

(Xem chi tiết tại đây)