Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2020
Ngày đăng 03/09/2020 | 16:49  | Lượt xem: 314

Sáng ngày 03/9/2020, tại trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đoàn kiểm tra Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020.

Thành phần đoàn kiểm tra có đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí đại diện Ban Dân chủ - Pháp Luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Nhà nước, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Cùng dự và tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra Quận; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng 3 phường: Vĩnh Tuy, Đồng Tâm và Lê Đại Hành.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường được kiểm tra đã báo cáo kết quả đạt được trong hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn 8 tháng đầu năm 2020. Các thành viên đoàn cùng trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu dự hội nghị đề xuất một số giải pháp, kiến nghị với Thành phố để phát huy những kết quả đã đạt được, tháo gỡ một số những khó khăn vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng trong thời gian qua đã phát huy tốt vai trò giám sát, đặc biệt trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, phòng chống dịch bệnh Covid-19, giám sát thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, góp phần phát huy và thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng chí cũng tiếp thu những kiến nghị của Quận và các phường để đề xuất với Trung ương, Thành phố sớm có những văn bản quy định cụ thể nhằm tạo điều kiện cho các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường tiếp tục đề xuất với cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng 18 phường trong Quận.