Về việc tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019
Ngày đăng 07/11/2019 | 11:23  | Lượt xem: 465

Ban an toàn giao thông Thành phố Hà Nội đề nghị tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019

Công văn số 122/BATGT-VP ngày 01/11/2019 của Ban an toàn giao thông Thành phố Hà Nội về việc tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019.

(Xem chi tiết tại đây)