Thông tin tuyên truyền cơ sở

Tuyên truyền kì thì tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019
Ngày đăng 12/06/2018 | 08:58  | View count: 61

Tuyên truyền kì thì tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết kế hoạch số 126 tại đây : http://haibatrung.hanoi.gov.vn/tin-tuc/-/view_content/2597820-to-chuc-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-trung-hoc-pho-thong-va-tuyen-sinh-vao-cac-truong-man-non-lop-1-lop-6-thanh-pho-ha-noi-nam-hoc-2018-2019.html