Thông tin tuyên truyền cơ sở

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới
Ngày đăng 13/07/2018 | 09:55  | View count: 99

Hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới