Thông tin tuyên truyền cơ sở

Tuần lễ học tập suốt đời góp phần xây dựng xã hội học tập
Ngày đăng 05/10/2018 | 09:01  | View count: 51

Trong những năm qua, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đã được tổ chức đạt hiệu quả tích cực, có tác dụng lan toả trong xã hội, huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia, đóng góp ủng hộ.

          Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 với với chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”(Hồ Chí Minh) nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

         Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc Việt Nam. Sự nghiệp giáo dục đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã dần thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân. Vì vậy “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”.

       “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 diễn ra từ 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018. Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào thứ Hai, ngày 01/10/2018 tại tất cả các phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.

          Để hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2018 , Các phòng, ban, ngành UBND các phường, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cần nhận thức được ý nghĩa và tính cấp thiết của việc cập nhập, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội, nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

      Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Hai Bà Trưng quyết tâm hưởng ứng và nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập để chung sức nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát triển nhân tài cho quê hương, đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trần Diệu Linh - Phòng VHTT Quận